Salgs, leverings og ydelses betingelser for mj værft augustenborg i/s

Serviceydelser udføres på timelønsbasis efter gældende sats eller på tilbud.

Opbevaring af både på land eller på bådplads i havnen i henhold til lejekontrakt.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at regulere priserne

Der ydes garanti i overensstemmelse med producenten, købeloven og landets juridiske bestemmelser.


Levering, overtagelse efter nærmere aftale. Hvor ikke andet er aftalt, sker levering ab lager. Al
forsendelse sker på købers regning og risiko.

Salg, leveringer og ydelser betales i henhold til udstedt faktura netto kontant, såfremt andet ikke
er skriftligt aftalt.

Returnering af varer kan kun ske i original emballage og efter nærmere aftale.

Bestillingsvarer tages ikke retur.

Evt. reklamation skal ske skriftligt inden 8 dage fra fakturadato.

Ved betaling efter forfald beregnes 2% renter pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten til de leverede
varer og ydelser forbliver sælgers, indtil hele købesummen inklusiv evt. renter og omkostninger er betalt

Hvor andet ikke er aftalt, er almindelige betingelser NL92 gældende, hvor montage indgår i
leverancen, er tilsvarende almindelige betingelser NLM94 gældende.

Uagtet andre landes retsregler har vi Sønderborg Ret som værneting.

SmallBiz | San Francisco | +01 123 444 666 |
© All Rights Reserved Terms of Use and Imprint